Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Факторіал К» надає послуги супервайзингу при бурінні, капітальному ремонті свердловин; надає послуги та рекомендації під час ліквідації аварій та ускладнень на свердловинах. Також підприємство виготовляє для нафтогазової галузі свердловинне обладнання (у тому числі ловильний інструмент), гирлове обладнання, технологічні ємності, а також обладнання для хімічної та машинобудівної промисловості.
На підприємстві працюють більше 100 працівників.
Виробничо – сервісна структура підприємства складається з семи основних підрозділів:

  1. Відділ супервайзингу;
  2. Конструкторський відділ;
  3. Фрезерно-токарний відділ;
  4. Відділ комплаєнс-контролю;
  5. Відділ охорони праці;
  6. Виробнича дільниця;
  7. Група зварювальників.

Працівники відділу супервайзингу надають послуги по супроводу під час капітального ремонту та буріння свердловин, супровід робіт, що виконуються колтюбинговими установами, при освоєнні свердловин, ліквідації аварій та ускладнень.
Всі роботи виконуються працівниками які сертифіковані за міжнародними стандартами IWCF та періодично проходять внутрішні навчання з підвищення професійної кваліфікації. Багаторічний, міжнародний досвід в країнах СНД та Сербії та додатковий контроль з боку відділу охорони праці підприємства на місцях надання послуг, дозволяють якісно та оперативно виконувати поставлені Замовниками задачі із дотриманням всіх вимог обумовлених Правилами безпеки в нафтогазовій промисловості України, технологічними регламентами та внутрішніми нормативними документами Замовників.

Підприємство має у штаті технологів та токарів із великим професійним досвідом роботи у машинобудівній промисловості, а також має власний конструкторський відділ, який займається розробками, супроводом і впровадженням нового обладнання, модернізацією експлуатованого, а також супроводжує капітальні ремонти та відновлення обладнання та інструментів для нафтогазової галузі.

Відділ комплаєнс-контролю ТОВ “Факторіал К” розробляє, узагальнює та контролює виконання систем менеджменту, стандартів, правил та норм, які регламентують виробничі, корпоративні, маркетингові відносини як із третіми особами (партнерами, представниками влади та іншими учасниками виробничого процесу), а також між працівниками Підприємства.

Так Підприємство запровадило та успішно пройшло сертифікацію системи управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015,  DIT).  Завантажити сертифікат Підприємство проводить постійну роботу з удосконалення антикорупційних заходів, недопущення та запобігання проявам корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». У зв’язку з чим, на Підприємстві кожного року переглядаються, вдосконалюється та затверджується Антикорупційна програма щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності компанії. Крім того, одним з основних напрямків діяльності відділу комплаєнс-контролю є організація, уніфікація та систематизація процесу проведення технічного контролю процесу виготовлення продукції, що охоплює наступні види (етапи) технічного контролю: вхідний контроль сировини, поопераційний контроль продукції, що виготовляється, вихідний контроль об’єктів готової продукції, тари, пакування, товарно-супровідної документації та контролювання засобів вимірювальної техніки.

На підприємстві, з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці, впроваджений відділ з охорони праці, який розробляє та впроваджує нормативні документи з охорони праці.
Крім того, відділ з охорони праці проводить навчання працівників основам охорони праці, а також проводить планові та позапланові аудити інженерів ТОВ «ФАКТОРІАЛ К» на свердловинах замовників.
Підприємство повністю забезпечує персонал всіма необхідними засобами індивідуального захисту.